Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Ośrodek Sportu i Rekreacji "Tomasovia"

Główne informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych obowiązujące od 25.05.2018 r.

 

1. Administrator Danych Osobowych

 

Administratorem (dalej ADO) jest Ośrodek Sportu i Rekreacji „Tomasovia” w Tomaszowie Lubelskim

Adres: ul. Aleja Sportowa 8, 22-600 Tomaszów Lubelski

Kontakt: 84-66-59-310

 

2. Inspektor Ochrony Danych

​​

ADO wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (dalej IOD)

Dane kontaktowe inspektora: iod@tomaszow-lubelski.pl, 694 946 319

 

3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych stanowią:

  1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.   w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
  2. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych

 

4. Przetwarzanie danych osobowych przez ADO w Ośrodku Sportu i Rekreacji „Tomasovia”  w Tomaszowie Lubelskim dokonywane jest w określonych celach, zgodnie z prawem w ramach wskazanych poniżej sytuacji:

 

- wypełnianie obowiązku prawnego;

- dla niezbędnej ochrony żywotnych interesów osoby fizycznej;

- o ile jest to niezbędne dla wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym lubw ramach sprawowania władzy publicznej;

- uzyskania wyraźnej zgody danej osoby.

 

5. Jako dane osobowe uznaje się wszelkie zgromadzone w Ośrodku Sportu i Rekreacji „Tomasovia”  w Tomaszowie Lubelskim zasoby informacyjne.

 

6. Okres przechowywania (retencji) danych osobowych zależy od kategorii danych i może wynosić  od kilku do kilkudziesięciu lat co wynika z przepisów prawa.

 

7. Udostępnienie danych osobowych może nastąpić na rzecz upoważnionych instytucji lub organów państwa jedynie na podstawie przepisów prawa.

 

8. Osoby, których dane osobowe są przetwarzane Ośrodku Sportu i Rekreacji „Tomasovia” w Tomaszowie Lubelskim mogą zwrócić się do ADO o:

 

  1. dostęp do treści swoich danych osobowych,
  2. sprostowania swoich danych osobowych,
  3. usunięcia swoich danych osobowych,
  4. ograniczenia swoich danych osobowych,
  5. przenoszenia swoich danych osobowych,
  6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
  7. wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

9. ADO nie przetwarza danych osobowych poza Unią Europejską.

 

10. Dane znajdujące się u ADO podlegają ochronie przed nieuprawnionym dostępem i modyfikacją.

 

 

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Lipiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny