Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Ośrodek Sportu i Rekreacji "Tomasovia"

Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności OSiR "Tomasovia"

Ośrodek Sportu i Rekreacji "Tomasovia" zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej OSiR "Tomasovia".

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 • - materiały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności
 • - w zdjęciach brak alternatywnego tekstu
 • - brak wyraźnego fokusa elementów nawigacji
 • - brak możliwości wyświetlenia strony w wysokim kontraście

Wyłączenia

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Bogusław Kudelski
 • E-mail: tomasovia.tomaszow@vp.pl
 • Telefon: 603133475

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji "Tomasovia"
 • Adres: 22-600 Tomaszów Lubelski, Aleja Sportowa 8
 • E-mail: tomasovia.tomaszow@vp.pl
 • Telefon: 846659350

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Ośrodka Sportu i Rekreacji "Tomasovia" w Tomaszowie Lubelskim  mieści się przy Alei Sportowej 8. Składa się z dwóch budynków: krytej pływalni i administracyjno-hotelowego.Przed budynkiem krytej pływalni wyznaczono miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Ciąg komunikacyjny dla ruchu pieszych posiada obniżone krawężniki. Do budynku krytej pływalni prowadzi wejście główne schodami, brak jest podjadu dla wózków. Podjazd dla wózków znajduje się przy wejściu głównym do budynku administracyjno-hotelowego. Jest on skomunikowany z krytą pływalnią.
Sekretariat znajduje się na parterze, przy którym znajduje się podjazd dla wózków. Część hotelowa znajduje się na piętrze, do którego prowadzą schody i osoba na wózku nie może tam dojechać.
Wszystkie obiekty sportowe zewnętrzne znajdujące się na terenie OSiR, są w pełni dostepne.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Po powiększeniu tekstu w przeglądarce rozmiaru czcionki 200% ne następuje utrata zawartości serwisu.

Przyciski powiększenia tekstu są dobrze widoczne. Wyświetlanie strony przy zmienionym kontraście.

Inne informacje i oświadczenia

Strona internetowa zgodna ze standartami WCAG 2.0

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji "Tomasovia", tel. 846659350, e-mail tomasovia.tomaszow@vp.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny